banner

توضیحات محصول

 

سورس پیدا کردن مکان شما و فاصله تا مقصد تعیین شده و همچنین زمان تقریبی رسیدن و نمایش بر روی نقشه و مکان های مورد نیاز در اطراف شما

آدرس وب سایت اصلی برای دمو و قیمت:http://codecanyon.net/item/my-places-with-admob/12607235

ٍ ECLIPSEsسورس

 
نمایش اماکن بر روی نقشه کاربردی و پایه مکان، شما می توانید مکان های مهم را در اطراف خود پیدا کنید، و مکان را مشاهده کنید

ویژگی

     رابط کاربری 
     ادموب و Interstisial مجتمع
     رنگ پویا
     منوی کشویی 
     جهت یابی و مسیر یابی
     اماکن اطراف شما
     ذخیره علاقه مندی اماکن شما
     پیدا کردن هر چیز در شعاع اطراف  شما
     پایگاه داده SQLite
     تنوع رنگ 14+

 

 screenshot_03 screenshot_04 screenshot_05 screenshot_06 screenshot_08 screenshot_09 screenshot_12