Hm0kC8Q

توضیحات محصول

شما از داده های   تکراری برنامه خسته شده  اید  .   

 

 برای تمیز کردن داده واتساپ با این برنامه آندروید.

با این برنامه شما   دریافت خواهد کرد همه   دسته رسانه برنامه مانند تصویر زمینه، تصویر پروفایل، تصاویر، فایل های صوتی، فیلم ها و پایگاه داده.

 

شما می توانید داده های تکراری را با کمک برنامه   ببینید و می توانید تنها با یک کلیک های غیر ضروری ها را حذف کنید.

screenshot_1 screenshot_2 Screenshot_2016-02-18-20-22-11