I1XtUXY

توضیحات محصول

سورس نرم افزار هشدار پزشکی و دارویی پیغام صوتی بسیار مفید با فهرست داروها  با هشدار زمان است.

کاربر می تواند ورودی به نام پزشکی، اضافه کردن توضیحات، را انتخاب کنید

هشدار فواصل زمانی و لحظه شروع.

 

این برنامه می تواند استفاده شده توسط هر کس اما به خصوص برای افراد بالغ

 

 

آدرس سایت اصلی برای اطمینان از ناچیز بودن قیمت ما

http://codecanyon.net/item/medicine-alert/10543289