Untitled-1

توضیحات محصول

با این سورس حروف الفبا در کنار سمت راست تصویر نمایش داده خواهد شد و شما با حرکت انگشت بر روی حروف می توانید کلماتی را که با آن حرف شروع شده مشاهده کنید

 

این یک قطعه کد می باشد که اجرا می شود و در برنامه های خودتان می توانید به کار ببرید

 

با این سورس حروف الفبا در کنار سمت راست تصویر نمایش داده خواهد شد و شما با حرکت انگشت بر روی حروف می توانید کلماتی را که با آن حرف شروع شده مشاهده کنید

 

این یک قطعه کد می باشد که اجرا می شود و در برنامه های خودتان می توانید به کار ببرید

 

سورس Eclipsde