590-300

توضیحات محصول

تغییر صدای شما و گوش دادن به صدای سرگرم کننده اصلاح شده خود  !  

اجازه می دهد تا شما  به ضبط صدای خود  و اعمال جلوه های از جلوه های صوتی از پیش تعریف شده و گوش دادن به صدای تغییر یافته است.
 

این برنامه شامل اثرات تغییر صدای زیر است:

     طبیعی
     روح
     حرکت اهسته
     ربات
     موش خرمای زمینی
     خنده دار
     زنبور عسل
     فیل