Inline

توضیحات محصول

سورس کد شامل:

سورس android studio

سورس PHP

 

آدرس سایت اصلی و دموی برنامه:http://codecanyon.net/item/android-ebook-app/12371704

 

کتاب نرم افزار آندروید یک سیستم کتاب موبایل است که تحت پلت فرم آندروید است که برایکتاب های خود و یا نرم افزار داستان استفاده می شود و قابل اجرا می باشد.

با استفاده از بخش  پنل مدیریت می توانید دسته بندی نامحدود کتاب و داستان، و غیره را انجام دهید.

این نرم افزار ایجاد شده توسط آندروید برای سمت سرویس گیرنده و  از  پی اچ پی  برای سمت مدیریت و سرویس دهنده استفاده می کند.  

 

687474703a2f2f693238302e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f6b6b3137392f64696d6173776f72642f416e64726f696425323045626f6f6b2532304170702f4465736372697074696 (1) 687474703a2f2f693238302e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f6b6b3137392f64696d6173776f72642f416e64726f696425323045626f6f6b2532304170702f4465736372697074696f6e3 device-2015-08-04-094851 device-2015-08-04-094917 ss1 ss3 آندروید