INLINE-PREVIEW

توضیحات محصول

سورس اشتراک گذاری عکس و ویدیو

Eclipse
آدرس سایت اصلی برای قیمت و دمو:http://codecanyon.net/item/chirp-snap-and-share/10507710
امکانات:

    قابلیت ارسال و دریافت تصویر / فایل های ویدیوئی
    
تصاویر را انتخاب کنید / فیلم ها از گالری
    
پیام
    
توانایی به دنبال مردم گشتن وبرای  آنها ارسال تصاویر / فیلم کردن
    
بازیابی عکس پروفایل gravatar
    
اطلاع رسانی با notification
    
رابط کاربری سفارشی
    
آسان برای استفاده

متر از 10 دقیقه طول می کشد تا فعالش کنید و استفاده کنید.

 

n Screenshot_1 Screenshot_2 Screenshot_2015-02-20-17-54-01